Nasz sprzęt

Testowanie i kontrola (Surowiec)Sprzęt

 Metallographic  examination

Badanie metalograficzne

Metal mechanical  performance testing

Testy wydajności mechanicznej metalu

Spectral  detection

Wykrywanie spektralne

Sprzęt do testowania gumy

compression   stress detection

Wykrywanie naprężeń uciskowych

hardness test

Test twardości

High temperature  aging test

Test starzenia w wysokiej temperaturze

Produkty Sprzęt do eksperymentów

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Wykrywanie momentu zginania dla trójnika mechanicznego

pressure resistance, air pressure detection

Odporność na ciśnienie, wykrywanie ciśnienia powietrza

Bending torque detection For Joints

Wykrywanie momentu zginającego dla połączeń