Standardowy promień rowkowanego trójnika

  • Style 130 Grooved Tee Standard Radius

    Standardowy promień rowkowany typu 130

    Dostarczamy (CNG) standardowy promień rowkowanego trójnika 130. Jest połączony ze sprzęgłem i współpracuje ze sobą. Znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie zmienia się średnica rurociągu przeciwpożarowego, co jest stosowane głównie w instalacjach zraszających i przeciwpożarowych. Jest wymieniony przez Underwriters Laboratories z FM Approved. Z niecierpliwością czekamy na nawiązanie z Państwem długoterminowych relacji biznesowych.