Wytrzymałe elastyczne sprzęgło 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Elastyczne sprzęgło o dużej wytrzymałości 1000Psi

    Elastyczne złącze do dużych obciążeń model 1000 Psi jest przeznaczone do stosowania w różnych ogólnych zastosowaniach rurowych w instalacjach o średnim lub wysokim ciśnieniu. Ciśnienie robocze jest zwykle podyktowane grubością ścianki i wartością znamionową używanej rury. Złącza modelu 1000 Psi charakteryzują się elastycznością który może zniwelować niewspółosiowość, zniekształcenia, naprężenia termiczne, wibracje, hałas i wstrząsy sejsmiczne. Model 1000 może nawet pomieścić łukowe lub zakrzywione układy rur.